KLIENTU LOJALITĀTES PROGRAMMAS LOVE YOUR BODY™ NOTEIKUMI

1. Noteikumos lietotie jēdzieni:

The Body Shop Latvija – SIA Bodybalt, Reģ. Nr. 40003671246

Internetveikals– The Body Shop Latvija mājas lapa internetā, kuras adrese ir www.thebodyshop.lv un kurā persona var iegādāties preces.

LYB Programma – The Body Shop klientu lojalitātes programma “Love Your Body™”. LYB Dalībnieks – lojalitātes programmas dalībnieks, kas ir reģistrējies LYB Programmai.

Reģistrācijas Forma – The Body Shop Latvija izveidota veidlapa. Lai kļūtu par LYB Programmas dalībnieku, personai ir jāaizpilda un jāparaksta Reģistrācijas Forma The Body Shop veikalā. Arī reģistrējoties The Body Shop Latvija internetveikalā, persona var kļūt par LYB Dalībnieku.

LYB E-pasts – elektroniskā pasta adrese lyb@thebodyshop.lv saziņai starp The Body Shop Latvija un LYB Dalībnieku.

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

2.1. LYB Programma un visi ar to saistītie noteikumi ir spēkā visos The Body Shop veikalos, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā un Internetveikalā.

2.2. The Body Shop Latvija apstrādā un uzglabā LYB Dalībnieka personas datus LYB Programmas darbības nolūkiem. Sīkāk par datu apstrādi un izmantošanu LYB Programmas ietvaros un Internetveikalā, to mainīšanu un dzēšanu, lasiet mūsu Privātuma politikā: www.thebodyshop.lv/lv/privatuma-politika

2.3. The Body Shop Latvija patur tiesības veikt izmaiņas LYB Programmas noteikumos un/vai atcelt LYB Programmu. The Body Shop Latvija par to paziņo vismaz 30 dienas pirms tam, izvietojot attiecīgu informāciju The Body Shop Latvija veikalos un Internetveikalā.

3. LYB PROGRAMMAS NOTEIKUMI

3.1. LYB Programmai var pievienoties bez maksas, veicot pirkumu jebkurā The Body Shop Latvija veikalā vai reģistrējoties Internetveikalā.

3.2. Par LYB Dalībnieku var kļūt jebkura fiziska persona, kas precīzi un atbilstoši aizpildījusi Reģistrācijas
Formu, un iesniegusi to The Body Shop Latvija veikalā vai Internetveikalā. Ja par LYB Dalībnieku vēlas kļūt nepilngadīga persona, tad šai personai ir jāsaņem vecāku vai aizbildņu piekrišana dalībai LYB Programmā, un jāpiedalās LYB Programmā vecāku vai aizbildņu uzraudzībā.

3.3. LYB Dalībniekam fiziska karte netiek izsniegta.

3.4. Atbilstoši aizpildīta Reģistrācijas Forma nozīmē, ka tiek aizpildīti sekojoši Reģistrācijas Formas datu lauki:

•Vārds;

•Uzvārds;

•Dzimšanas diena (Datums / Mēnesis / Gads);

•E-pasts un/vai mobilā telefona numurs;

•Atbilstoša atzīme par iepazīšanos ar noteikumiem.

3.5. Ja Reģistrācijas Forma tiek aizpildīta The Body Shop Latvija veikalā, personas dati LYB Programmas datu bāzē tiek ievadīti 10 (desmit) dienu laikā pēc Reģistrācijas Formas aizpildīšanas. Pēc šī termiņa LYB Dalībnieks sāk saņemt The Body Shop Latvija sūtīto informāciju, ja izteicis tam piekrišanu, un var apskatīt/mainīt savu kontaktinformāciju Internetveikalā. Ja Reģistrācijas Forma tiek aizpildīta Internetveikalā, personas dati tiek ievadīti LYB Programmas datu bāzē nākamajā dienā.

3.6. Viena persona LYB Programmai var reģistrēties tikai vienu reizi. LYB Programmas priekšrocības var izmantot tikai tā persona, uz kuras vārda reģistrācija ir veikta.

3.7. LYB Dalībnieks var piekļūt saviem personas datiem un mainīt tos, autorizējoties Internetveikalā, kā tas sīkāk aprakstīts mūsu Privātuma politikā.

3.8. Lai izmantotu LYB Programmas priekšrocības The Body Shop Latvija veikalā, LYB Dalībnieks pirms pirkuma veikšanas pēc konsultanta lūguma dara zināmu savu vārdu, uzvārdu un telefona numuru vai dzimšanas datumu, ar nolūku, lai konsultants pēc šiem datiem varētu sameklēt LYB Dalībnieku LYB Programmas datu bāzē un piemērot LYB Programmas priekšrocības. Pēc LYB Dalībnieka pieprasījuma The Body Shop Latvija konsultants nodrošina iespēju sniegt šo informāciju konfidenciāli, piemēram, uzrakstot to uz lapas, vai uzrādot jebkādu dokumentu, kur šī informācija ir redzama.

4. LYB PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS

4.1. Pastāvīgi īpašie piedāvājumi.

4.2. Īpašās klientu dienas ar piedāvājumiem 2 – 3 reizes gadā.

4.3. Ekskluzīva informācija par jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem, sociālajām kampaņām un pasākumiem.

4.4. Regulāras produktu izlozes LYB Dalībniekiem, kas piekrituši saņemt The Body Shop Latvija informāciju e-pastā.

4.5. Dzimšanas dienas atlaide 30% apmērā vienam pirkumam jebkurā LYB Dalībnieka dzimšanas mēneša datumā.

•Dzimšanas dienas atlaide tiek piemērota manuāli (ar unikālu kodu, ievadot pirkuma grozā) pirkumam, ko LYB Dalībnieks veic savā dzimšanas dienas mēnesī.

•Dzimšanas dienas atlaide ir spēkā, tiklīdz LYB Dalībnieka personas dati ir ievadīti LYB Programmas datu bāzē.

•Atlaide netiek piemērota labdarības kampaņu produktiem, dāvanu kartēm un iepakojumiem, adventes kalendāriem. Atlaides nesummējas.

4.6. LYB Programmas priekšrocības var izmantot tikai Latvijas Republikas teritorijā.

5. KOMUNIKĀCIJA AR LYB DALĪBNIEKU

5.1. The Body Shop Latvija apņemas LYB Dalībniekam izsūtīt informāciju par 4.punktā minētajām LYB Programmas priekšrocībām e-pasta un/vai īsziņas formā, ja LYB Dalībnieks, reģistrējoties LYB Programmai, tam ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu. Piekrišana informācijas saņemšanai nav priekšnosacījums, lai piedalītos LYB Programmā, un persona var būt LYB Dalībnieks arī tad, ja nepiekrīt informācijas saņemšanai.

5.2. LYB Dalībnieks var jebkurā laikā atteikties no informācijas saņemšanas:

•nosūtot elektronisku vēstuli uz e-pastu lyb@thebodyshop.lv,

•klikšķinot uz speciālas saites saņemtā informatīvā e-pasta beigās (tikai attiecībā uz informācijas saņemšanu e-pasta formā),

•autorizējoties Internetveikalā un deaktivizējot attiecīgo lauku savā profilā,

•mutiski paužot savu vēlmi konsultantam jebkurā The Body Shop Latvija veikalā.

5.3. Īsziņas ar informāciju tiek nosūtītas tikai uz telefona numuriem, kas reģistrēti valstī, kur veikta reģistrācija LYB Programmai.