KLIENTU LOJALITĀTES PROGRAMMAS LOVE YOUR BODY™ NOTEIKUMI

 

1. Noteikumos lietotie jēdzieni:

The Body Shop Latvija – SIA Bodybalt, Reģ. Nr. 40003671246

Internetveikals – The Body Shop Latvija mājas lapa internetā, kuras adrese ir www.thebodyshop.lv un kurā persona var iegādāties preces.

LYB Programma – The Body Shop klientu lojalitātes programma “Love Your Body™”.

LYB Dalībnieks – lojalitātes programmas dalībnieks, kas ir reģistrējies LYB Programmai.

Reģistrācijas Forma – The Body Shop Latvija izveidota veidlapa. Lai kļūtu par LYB Programmas dalībnieku, personai ir jāaizpilda un jāparaksta Reģistrācijas Forma The Body Shop veikalā. Reģistrējoties The Body Shop Latvija internetveikalā, persona automātiski kļūst par LYB Dalībnieku.

LYB E-pasts – elektroniskā pasta adrese lyb@thebodyshop.lv saziņai starp The Body Shop Latvija un LYB Dalībnieku.

 

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

2.1. LYB Programma un visi ar to saistītie noteikumi stājas spēkā 2012. gada 28. augustā un ir spēkā visos The Body Shop veikalos, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā, un Internetveikalā. Izmaiņas noteikumos stājas spēkā 2017. gada 1. oktobrī.

2.2. LYB Dalībnieks piekrīt, ka The Body Shop Latvija uzglabā LYB Dalībnieka personas datus LYB Programmas mērķiem un izmanto personas datus mārketinga, informācijas izplatīšanas un Internetveikalā pasūtīto preču piegādes mērķiem atbilstoši likuma prasībām. LYB Dalībnieks, norādot atbilstošo informāciju Reģistrācijas Formā, izsaka piekrišanu informācijas saņemšanai no The Body Shop Latvija.

2.3. The Body Shop Latvija apņemas ievērot personas datu konfidencialitāti un nodrošina personas datu drošību un lietošanu atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām.

2.4. The Body Shop Latvija apņemas neizpaust LYB Dalībnieka personas datus trešajām personām, izņemot The Body Shop Latvija partneriem, kas nodrošina internetveikalā pasūtīto preču piegādi.

2.5. The Body Shop Latvija patur tiesības veikt izmaiņas LYB Programmas noteikumos un/vai atcelt LYB Programmu. The Body Shop Latvija par to paziņo vismaz 30 dienas pirms tam, izvietojot attiecīgu informāciju The Body Shop Latvija veikalos un Internetveikalā.

 

3. LYB PROGRAMMAS NOTEIKUMI

3.1. LYB Programmai var pievienoties bez maksas, veicot pirkumu jebkurā The Body Shop Latvija veikalā vai reģistrējoties Internetveikalā.

3.2. Dalībai LYB Programmā nav derīguma termiņa. Ja LYB Dalībnieks 12 (divpadsmit) mēnešus pēc kārtas nav veicis pirkumus The Body Shop Latvija veikalā vai Internetveikalā, tad LYB Dalībnieks iegūst statusu “pasīvs” un turpmāk nesaņems The Body Shop Latvija sūtīto informāciju.

3.3. Par LYB Dalībnieku var kļūt jebkura persona, kas sasniegusi 12 (divpadsmit) gadu vecumu un kas precīzi un atbilstoši aizpildījusi Reģistrācijas Formu un iesniegusi to The Body Shop Latvija veikalā vai Internetveikalā.

3.4. LYB Dalībniekam fiziska karte netiek izsniegta.

3.5. Atbilstoši aizpildīta Reģistrācijas Forma nozīmē, ka tiek aizpildīti sekojoši Reģistrācijas Formas datu lauki:

 • - Vārds
 • - Uzvārds
 • - Dzimšanas diena (Datums / Mēnesis / Gads)
 • - E-pasts un/vai mobilā telefona numurs
 • - Atbilstoša atzīme par informācijas saņemšanu no The Body Shop
 • - Atbilstoša atzīme par iepazīšanos ar noteikumiem.

3.6. Aizpildot un parakstot Reģistrācijas Formu, persona apliecina savu piekrišanu tam, ka viņa dati tiks apkopoti, uzglabāti un izmantoti atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām. Internetveikalā šī piekrišana tiek apliecināta, Reģistrācijas Formā atzīmējot lauku par iepazīšanos ar LYB Programmas noteikumiem.

3.7. Ja Reģistrācijas Forma tiek aizpildīta The Body Shop Latvija veikalā, personas dati LYB Programmas datu bāzē tiek ievadīti 10 (desmit) dienu laikā pēc Reģistrācijas Formas aizpildīšanas. Pēc šī termiņa LYB Dalībnieks sāk saņemt The Body Shop Latvija sūtīto informāciju, ja izteicis tam piekrišanu, un var apskatīt/mainīt savu kontaktinformāciju internetveikalā. Ja Reģistrācijas Forma tiek aizpildīta Internetveikalā, personas dati tiek automātiski ievadīti LYB Programmas datu bāzē nākamajā dienā.

3.8. Viena persona LYB Programmai var reģistrēties tikai vienu reizi. LYB Programmas priekšrocības var izmantot tikai tā persona, uz kuras vārda reģistrācija ir veikta.

3.9. LYB Dalībnieks var piekļūt saviem personas datiem un mainīt tos, autorizējoties Internetveikalā. Lai mainītu savu dzimšanas datumu, LYB Dalībnieks nosūta vēstuli uz LYB E-pastu. Lai dzēstu savus personas datus no LYB Programmas datu bāzes un dzēstu savu dalību LYB Programmā, LYB Dalībnieks nosūta vēstuli uz LYB E-pastu.

3.10. Lai izmantotu LYB Programmas priekšrocības The Body Shop Latvija veikalā, LYB Dalībnieks pirms pirkuma veikšanas pēc konsultanta lūguma dara zināmu savu vārdu, uzvārdu un telefona numuru vai dzimšanas datumu, un konsultants pēc šiem datiem sameklē LYB Dalībnieku LYB Programmas datu bāzē.

 

4. LYB PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS

4.1. Pastāvīgi īpašie piedāvājumi.

4.2. Īpašās klientu dienas ar piedāvājumiem 2 – 3 reizes gadā.

4.3. Ekskluzīva informācija par jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem, sociālajām kampaņām un pasākumiem.

4.4. Regulāras produktu izlozes LYB Dalībniekiem, kas piekrituši saņemt The Body Shop Latvija informāciju e-pastā.

4.5. Dzimšanas dienas atlaide 30% apmērā vienam pirkumam jebkurā LYB Dalībnieka dzimšanas mēneša datumā.

 • - Dzimšanas dienas atlaide tiek automātiski piemērota pirmajam pirkumam, ko LYB Dalībnieks veic savā dzimšanas mēnesī.
 • - Dzimšanas dienas atlaide ir spēkā, tiklīdz LYB Dalībnieka personas dati ir ievadīti LYB Programmas datu bāzē.

4.6. LYB Programmas priekšrocības var izmantot tikai Latvijas Republikas teritorijā.

 

5. KOMUNIKĀCIJA AR LYB DALĪBNIEKU

5.1. The Body Shop Latvija apņemas LYB Dalībniekam izsūtīt informāciju par 4.punktā minētajām LYB Programmas priekšrocībām e-pasta un/vai īsziņas formā, ja LYB Dalībnieks, reģistrējoties LYB Programmai, tam ir devis piekrišanu.

5.2. LYB Dalībnieks var jebkurā laikā atteikties no informācijas saņemšanas:

 • - nosūtot vēstuli uz LYB E-pastu,
 • - klikšķinot uz speciālas saites saņemtā informatīvā e-pasta beigās (tikai attiecībā uz informācijas saņemšanu e-pasta formā), 
 • - autorizējoties Internetveikalā un deaktivizējot attiecīgo lauku savā profilā,
 • - mutiski paužot savu vēlmi konsultantam jebkurā The Body Shop Latvija veikalā.

5.3. Īsziņas ar informāciju tiek nosūtītas tikai uz telefona numuriem, kas reģistrēti valstī, kur veikta reģistrācija LYB Programmai.