Manifests

Mūsu stāsts aizsākās ar Anitas Rodikas pārliecību, ka var paveikt ko revolucionāru - ka bizness var kalpot labiem mērķiem. Tā, 1976.gadā tika radīts The Body Shop.

Mēs vienmēr esam rīkojušies citādāk, esam lauzuši stereotipus, esam bijuši pārdroši un dažkārt pat bezkaunīgi. Šodien mūsu apņemšanās turpināt aizsākto ir stiprāka kā jebkad. Bagātināt, nevis tikai izmantot. 

Mums pašiem tas nozīmē bagātināt cilvēkus, kā arī apkārtējo vidi un planētu - tās bioloģisko daudzveidību un resursus. Mēs esam apņēmušies veidot godīgu sadarbību ar lauksaimniekiem un piegādātājiem, un tādā veidā mēs palīdzam uzlabot šo cilvēku dzīves apstākļus. Mūsu produkti bagātina, nesola neizpildāmo, un nekad nav izmēģināti uz dzīvniekiem. 

Mēs lepojamies ar to, ka esam īpaši, varam uzdrīkstēties un iestāties par to, kas mums šķiet pareizi. Kopā mēs to varam. 

Enrich Not Exploit™. It’s in our hands.

Bagātināt, nevis tikai izmantot. Viss ir pašu rokās. 

Paldies!