Bērzs no Krievijas

Mūsu produktu izgatavošanā izmantotais bērzs tiek iegūts Godīgas tirdzniecības programmas ietvaros no Kosihas mežu uzņēmuma “Timber Production” Altaja novadā, Krievijā. Daļa ieņēmumu no katra pārdotā produkta tiek novirzīta speciālā fondā, kas palīdzējis iekārtot vietējo slimnīcu un bērnudārzu.

PIEGĀDĀTĀJS

PIEGĀDĀTĀJS

Uzņēmums Timber Production atrodas Barnaulā - Altaja novada galvaspilsētā, Rietumsibīrijā. Barnaula ir liela, industriāla pilsēta ar aptuveni 700 tūkstošiem iedzīvotāju.
Kosihas meži kā pirmie Krievijā saņēmuši Mežu uzraudzības padomes (Forest Stewardship Council) sertifikātu, kas garantē, ka tie tiek pienācīgi kopti un uzturēti.

RŪPES PAR KOPIENU

RŪPES PAR KOPIENU

Uzņēmums Timber Production ir atbalstījis vairākus Altaja novada pašvaldības projektus, piemēram, veselības un fitnesa centru, narkoloģijas centru, pansionātu.
Pateicoties mūsu tirdzniecībai ar Timber Production, ir atbalstīta bērnu tuberkulozes slimnīca, krīzes centrs vardarbībā cietušajiem un bērnu nams.