X #

Email updatesClose

This is an example of a possible error message which can have as much lines as you want from none to ...

Noteikumi

1. Noteikumos lietotie jēdzieni:

1.1. The Body Shop Latvija – SIA Bodybalt, Reģ. Nr. 40003671246
1.2. LYB Programma – The Body Shop klientu lojalitātes programma ‘Love Your Body’
1.3. LYB Karte – Lojalitātes programmas ‘Love Your Body’ karte, kas tiek izsniegta LYB Dalībniekam un kas nodrošina dalību LYB Programmā.
1.4. LYB Dalībnieks – lojalitātes programmas dalībnieks, kas ir saņēmis LYB Karti.
1.5. Reģistrācijas Forma – The Body Shop Latvija izdota veidlapa. Lai saņemtu LYB karti un lai kļūtu par LYB dalībnieku, personai ir jāaizpilda un jāparaksta Reģistrācijas Forma.   

2. Vispārējie noteikumi

2.1. LYB Programma un visi ar to saistītie noteikumi stājas spēkā 2012. gada 28. augustā un ir spēkā  visos The Body Shop veikalos, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā. Izmaiņas noteikumos stājas spēkā 2014. gada 1. maijā.
2.2. LYB Dalībnieks piekrīt, ka The Body Shop Latvija uzglabā LYB Dalībnieka personas datus LYB Programmas mērķiem un izmanto personas datus mārketinga un informācijas izplatīšanas mērķiem atbilstoši likuma prasībām. LYB Dalībnieks, norādot atbilstošo informāciju Reģistrācijas Formā, izsaka piekrišanu informācijas saņemšanai no The Body Shop Latvija.
2.3. The Body Shop Latvija apņemas ievērot personas datu konfidencialitāti un nodrošina personas datu drošību un lietošanu atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām.
2.4. The Body Shop Latvija apņemas neizpaust Programmas Dalībnieka personas datus trešajām personām.
2.5. The Body Shop Latvija patur tiesības veikt izmaiņas LYB Programmas noteikumos an/vai atcelt Programmu. The Body Shop Latvija par to paziņo vismaz 30 dienas pirms tam, izvietojot attiecīgu informāciju mājas lapā www.thebodyshop.lv un The Body Shop Latvija veikalos  

3. LYB Kartes izsniegšana un lietošana

3.1. LYB Karte tiek izsniegta bez maksas, veicot pirkumu jebkurā The Body Shop Latvija veikalā.
3.2. LYB Kartei nav derīguma termiņa. Ja LYB Karte netiek izmantota 12 (divpadsmit) mēnešus pēc kārtas, tad LYB Dalībnieks iegūst statusu ‘pasīvs’ un turpmāk nesaņems The Body Shop Latvija sūtīto informāciju.
3.3. Par LYB Dalībnieku var kļūt jebkura persona, kas sasniegusi 12 (divpadsmit) gadu vecumu un kas precīzi un atbilstoši aizpildījusi Reģistrācijas Formu un iesniegusi to The Body Shop Latvija darbiniekam.
3.4. Aktivizēta LYB Karte personai tiek izsniegta, kad The Body Shop Latvija darbiniekam tiek iesniegta atbilstoši aizpildīta Reģistrācijas Forma.
3.5. Atbilstoši aizpildīta Reģistrācijas forma nozīmē, ka tiek aizpildīti sekojoši Reģistrācijas Formas datu lauki:
     3.5.1. Sieviete/Vīrietis
     3.5.2. Vārds
     3.5.3. Uzvārds
     3.5.4. Dzimšanas diena (Datums / Mēnesis / Gads)
     3.5.5. E-pasts un/vai Mobilā telefona numurs
     3.5.6. Atbilstoša atzīme pie informācijas saņemšanas no The Body Shop
     3.5.7. Atbilstoša atzīme pie noteikumiem
3.6. Aizpildot un parakstot Reģistrācijas Formu LYB Kartes iegūšanai, persona apliecina savu piekrišanu tam, ka viņa dati tiks apkopoti, uzglabāti un izmantoti atbilstoši  fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām.
3.7. Personas dati LYB Programmas sistēmā tiek ievadīti 10 (desmit) dienu laikā pēc LYB Kartes izsniegšanas. Pēc šī termiņa LYB Dalībnieks var saņemt The Body Shop Latvija sūtīto informāciju un apskatīt/mainīt savu kontaktinformāciju mājas lapā www.thebodyshop.lv
3.8. Uz vienas personas vārda var tikt reģistrēta viena LYB karte. Karte is personīga, un to var izmantot tikai tā persona, uz kuras vārda Karte ir reģistrēta.
3.9. LYB Programmas priekšrocības var izmantot, tikai uzrādot derīgu LYB Karti veikalā.   

4. LYB kartes priekšrocības

4.1. Pastāvīgi īpašie piedāvājumi.
4.2. Īpašās klientu dienas ar lieliskiem piedāvajumiem 2 – 3 reizes gadā.
4.3. Ekskluzīva informācija par jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem, sociālajām kampaņām un pasākumiem.
4.4. Dzimšanas dienas atlaide 30% apmērā vienam pirkumam jebkurā LYB Dalībnieka dzimšanas mēneša datumā. [punkts stājas spēkā no 01.05.2014.]
4.5. Dzimšanas dienas atlaide tiek automātiski piemērota pirmajam pirkumam, ko LYB Dalībnieks veic savā dzimšanas mēnesī. [punkts stājas spēkā no 01.05.2014.]
4.6. Dzimšanas dienas atlaide ir spēkā, tiklīdz LYB Dalībnieka personas dati ir ievadīti LYB Programmas sistēmā. [punkts stājas spēkā no 01.05.2014.]
4.7. LYB Karti pilnā apmērā var izmantot tikai Latvijas Republikas teritorijā.
4.8. LYB Karti ar ierobežotām priekšrocībām (atlaides un īpašie piedāvājumi) var izmantot Lietuvā, Igaunijā un Somijā. Dzimšanas dienas atlaidi var izmantot tikai valstī, kur LYB Karte ir izsniegta.  

5. KOMUNIKĀCIJA AR LYB DALĪBNIEKU

5.1. The Body Shop Latvija apņemas izsūtīt informāciju LYB Dalībniekam e-pasta un/vai īsziņas formā.
5.2. LYB Dalībnieks var jebkurā laikā atteikties no informācijas saņemšanas, nosūtot e-pastu uz lyb@thebodyshop.lv  vai klikšķinot uz īpašas sadaļas saņemtā informatīvā e-pasta beigās.
5.3. Isziņas ar informāciju tiek nosūtītas tikai uz telefona numuriem, kas reģistrēti valstī, kur izsniegta LYB Karte.  

6. NOZAGTAS, NOZAUDĒTAS UN BOJĀTAS KARTES ATJAUNOŠANA

6.1. Gadījumā ja LYB Karte ir nozagta, nozaudēta vai bojāta, LYB Dalībniekam par to jāinformē The Body Shop Latvija veikala darbinieks personīgi vai jānosūta e-pasts uz lyb@thebodyshop.lv  un jānorāda savs Vārds, Uzvārds un dzimšanas dienas dati.
6.2. Karte, par kuru ir ziņots, tiek bloķēta un LYB Dalībniekam tiek izsniegta jauna karte.
6.3. Gadījumā, ja karte ir bojāta, to nepieciešams nogādāt The Body Shop Latvija un tikai tad tiek izsniegta jauna karte.
6.4. Visi piereģistrētie personas dati tiek pārnesti uz jauno karti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no jaunās kartes izsniegšanas dienas.