X #

Email updatesClose

This is an example of a possible error message which can have as much lines as you want from none to ...

Mēs esam par mežiem

No šī gada mēs ik gadu iestādīsim vairāk koku, nekā izmantojam iepakojumam.

LABAS ZIŅAS PAR MŪSU IEPAKOJUMU

Kopš šī brīža mēs iestādīsim un pasargāsim vairāk koku, nekā mēs izmantojam iepakojumam. Mēs uzskatām, ka tās ir pozitīvas pārmaiņas gan mums, gan arī jums un it īpaši tām divām vietām, kurās mēs strādāsim. 

PIRMĀ VIETA: ATLANTIJAS MŪŽA MEŽI BRAZĪLIJĀ

Atlantijas mūža meži ir viens no visvairāk apdraudētākajiem dabas apgabaliem pasaulē. Tā ir mājvieta unikālai un daudzveidīgai florai un faunai, bet neskarti no tās palikuši tikai 7 procenti.

Mēs strādājam ar tādām organizācijām kā World Land Trust un Reserva Ecológica de Guapiaçu, lai atjaunotu un aizsargātu Guapiaçu rezervāta mežus. Rezervāts ir mājas vairāk kā 400 dažādām sugām un no tajā esošajām ūdenstilpēm ūdeni saņem vairāki tuvējie ciemati.

OTRA VIETA: DIENVIDU ANDI, EKVADORA

Briļļainais lācis, kalnu tapīrs un puma ir tikai dažas no apdraudētajām sugām, kas dzīvo tropu mežos Andu dienvidu daļā, kas ir aizvien vairāk pakļauta izciršanai. 

Kopā ar World Land Trust un Nature & Culture International mēs stādīsim un aizsargāsim kokus šajā kritiski svarīgajā Ekvadoras daļā. 

VISS PAR MŪSU JAUNO INICIATĪVU

Mēs samazinām iepakojumu visur, kur vien to varam. Bet iniciatīva “Wood Positive” nozīmē darīt vēl vairāk -  mēs esam soli priekšā standarta praksei, lai panāktu īstas, pozitīvas pārmaiņas. 

Būt “Par mežiem” nozīmē, ka mēs kompensējam visu izlietoto papīru, kuru izmantojam primārajam, sekundārajam un transportēšanas iepakojumam. Mēs to darām, stādot kokus un aizsargājot tos. Mēs stādīsim retas un apdraudētas koku sugas un aizsargāsim esošos kokus vietās, kur draud to izciršana.

Kā tas darbojas

Kopā ar World Land Trust, starptautisko dabas pieminekļu aizsardzības organizāciju, mēs esam izrēķinājuši, cik daudz koka un papīra mēs izmantojam iepakojumam gada laikā. Piemēram, 2010. gadā mēs izlietojām 6 000 tonnas papīra.

Pēc tam mēs novērtējam, cik daudz koku mums jāiestāda un jāaizsargā, lai kompensētu zaudētos kokus, kuri mūsu iepakojuma ražošanas vajadzībām tikuši izcirsti. Šobrīd tie ir 100 000 koku gadā.

2012. gadā mēs strādājām ar World Land Trust un tā vietējiem partneriem, lai stādītu un aizsargātu vairāk nekā 100 000 koku. Nākamajos gados mēs atkārtosim šo procesu, izmantojot iepriekšējā gada informāciju, lai zinātu, cik daudz koku mums vajadzēs iestādīt un aizsargāt. Nākotnē mēs plānojam veikt mežu stādīšanu dažādās pasaules vietās.

Detaļas

Mēs stādām jaunus kokus un aizsargājam esošos, jo saskaņā ar WLT un citiem ekspertiem tā ir labākā prakse iepakojuma kompensēšanai. Sadalījums ir aptuveni 50:50 - šajā gadā mēs iestādīsim aptuveni 55 000 jaunu koku un aizsargāsim ap 45 000 esošu koku. 

Lai izskaitļotu koku skaitu, kas mums ir jāiestāda, mēs izmantojam 50 gadu veca koka vidējo svaru. Lai aprēķinātu koku skaitu, kas mums ir jāaizsargā, mēs ņemam vērā līdzīgu apdraudētu koku vidējo svaru.

2012. gadā mēs koncentrējāmies uz Atlantijas lietus mežiem Brazīlijā, un Andu dienvidu daļu Ekvadorā. Abi šie mežu masīvi neoficiāli iekļauti aizsargājamo objektu sarakstā.

Koki, kurus mēs iestādām un aizsargājam, būs no retām un aizsargājamām, nevis ātri augošām sugām. Mūsu mērķis ir bagātināt izvēlēto teritoriju biotopu.

Mūsu vietējie partneri gādās par koku apkopšanu.

Mūsu aprēķinos ir ņemti vērā arī vecuma dēļ mirušie koki.

 

Paldies!