X #

Email updatesClose

This is an example of a possible error message which can have as much lines as you want from none to ...

Godīgas tirdzniecības programmai - 30 gadi

Mēs esam neizsakāmi lepni, ka tieši The Body Shop pirms 30 gadiem aizsāka godīgas tirdzniecības principus skaistuma industrijā.

Mūsu stāsts

The Body Shop dzima 1976. gadā no Anitas Rodikas ticības pozitīvai revolūcijai biznesā.

Anitas vīzija

Lai pierādītu, ka bizness var būt ne tikai peļņas, bet arī ētisku mērķu vadīts, Anita Rodika radīja revolucionāri jaunu pieeju skaistuma industrijā.

Kā viss sākās

Anita vēlējās, lai produkti būtu baudāmi. Viņa meklēja jaunus veidus, kā iegūt dabiskas sastāvdaļas pie vietējam kopienām, zemniekiem un amatniekiem. Viņa arī saprata, ka bizness var kalpot par virzītājspēku lielām kampaņām par cilvēktiesībām, vides aizsardzību un pret izmēģinājumiem uz dzīvniekiem.

Kas būs tālāk?

Šodien mēs dodam iespēju vairāk nekā 20 tūkstošiem cilvēku mazattīstītos pasaules reģionos. Līdz šā gada beigām mums būs 23 godīgas tirdzniecības sastāvdaļas no 22 valstīm. Līdz 2020. gadam mēs esam apņēmušies dubultot to izejvielu skaitu, kas iegūtas godīgas tirdzniecības ceļā.

Iepērkoties pie mums, arī Tu kļūsti par daļu no šīm pozitīvajām pārmaiņām.

Paldies!